Kalendář

listopad 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
16:00
Základní škola zve všechny děti, [...]
Datum :  21. listopad 2019
22
23
24
25
26
27
28
Obrázek není k dispozici
16:30
Zveme všechny rodiče, prarodiče a [...]
Datum :  28. listopad 2019
29
30

Kalendář

Akce 1.ročníku

Akce 2.ročníku

Akce 3.ročníku

Akce 4.ročníku

Akce 5.ročníku

Akce pro veřejnost

Akce MŠ

Akce školy

Návštěvnost stránek

Dnes: 7

Celkem: 9571

Omlouvání žáků

Žádost o uvolnění z výuky

Vzor omluvenky z výuky, ŠD a zájmového útvaru

 

Spolupráce školy a rodiny

Prosíme Vás rodiče, abyste nepodceňovali omlouvání nepřítomnosti svých dětí a v případě absence svého dítěte ve škole spolupracovali s třídním učitelem (oznamovali absenci telefonicky a následovně ji neprodleně omluvili v žákovské knížce – deníčku) a abyste svým dětem tolerovali jen nepřítomnost způsobenou vážnými důvody.

Vyhláška MŠMT ČS 291/1991 Sb., o základní škole stanoví rodičům v § 3, ods. 8 tuto povinnost  :       

 „Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka povinen ještě týž den oznámit třídnímu učiteli telefonicky nebo osobně jeho nepřítomnost. Dobu, na kterou žáka uvolní třídní učitel nebo ředitel školy, stanoví „řád školy“ takto:

O uvolnění na 1 hodinu žádá žák vyučujícího.

O uvolnění na 1 den žádá třídního učitele.

O uvolnění na více dní žádá ředitele školy.

Ø       V odůvodněných případech může škola na základě dohody s ošetřujícím lékařem žáka požadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.

      -     Neomluvená absence žáka bude řešena pohovorem se zákonným zástupcem       žáka (do 10 vyučovacích hodin), svoláním školní výchovné komise (do 25 hodin), případně oznámením pokračujícího záškoláctví příslušnému orgánu sociální ochrany dítěte.

 

Ø       V době výletů, exkurzí, sportovních, kulturních a jiných akcí,které organizuje škola, je žák povinen dodržovat ustanovení řádu školy a řídit se pokyny učitele nebo vedoucí skupiny

Ředitel školy povoluje také uvolnění na rodinnou rekreaci mimo školní prázdniny, a to na základě písemné žádosti. Předpokládáme však, že toto uvolnění je na zodpovědnost rodičů, a že se tedy rodiče spolu se svými dětmi postarají sami o doplnění zameškaného učiva.

MŠMT v této souvislosti vydalo Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Č.j.: 10 194/2002-14.                                                                                                Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka  účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena.

V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy

Drakiáda 24. 10. 2019

Obědy dětem

OPD Banner 2016 480x300

Šablony ZŠ a MŠ Vikýřovice

 

Více

Sběr

Sběr baterii, nefungujících elektrospotřebičů- pomozte nám vyhrát hodnotné ceny. Sběr kaštanů, žaludů, pomerančové a citronové kůry.

Více

Dotace "EU peníze do škol"

ZŠ obdržela dotaci „EU peníze do škol“.
Výše dotace činí 548 557 Kč .
Dotace bude použita:
1)    Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
2)    Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
3)    Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol