Kalendář

říjen 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16:00
DRAKIÁDA - 10. 10. 2019 - 16,00 hodin [...]
Datum :  10. říjen 2019
11
12
13
14
15
Obrázek není k dispozici
16:30
15.10.2019 - schůzka rodičů 16,30 [...]
Obrázek není k dispozici
16:30
Plenární schůze [...]
Datum :  15. říjen 2019
16
15:00
Sběr papíru. 15 - 16,30 hod Pokud [...]
Datum :  16. říjen 2019
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendář

Akce 1.ročníku

Akce 2.ročníku

Akce 3.ročníku

Akce 4.ročníku

Akce 5.ročníku

Akce pro veřejnost

Akce MŠ

Akce školy

Návštěvnost stránek

Dnes: 3

Celkem: 9127

Projekty, dotace

1) DĚTI a ZEMĚ- VZTAH K PŘÍRODĚ A OKOLÍznakOLK

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2007

Část aktivit tohoto projektu byla zabezpečena institucí Vila Doris a jedná se o následující:

 

 • Den Země s tématem: Ztlum, Vypni, Recykluj, Choď
 • Kam s nimi: jak zacházet s odpadem a jak odpad recyklovat
 • Voda , voděnka: proč je voda důležitá pro život
 • Lesní ekostezka Švagrov: terénní program v lese
 • Černá hodinka: pod zemí je tma a chladno
 • Barevné putování

 Druhou část projektu zabezpečují samotní pedagogičtí pracovníci školy, zástupci Mysliveckého sdružení Petrov Vikýřovice a student Ondřej Nezval, který vlastní meteorologickou stanici a je dobrovolným spolupracovníkem ČHMÚ. Jedná se o speciální akce uspořádané ke konkrétním tématům, jejichž prostřednictvím získají žáci více informací než jim poskytují tzv. nosné předměty (prvouka, přírodověda, vlastivěda, …):

 

 • sběr druhotných surovin
 • separace odpadů – papír, plasty
 • výroba ručního papíru
 • péče o zeleň        
 • beseda se zástupcem Mysliveckého sdružení Desná
 • návštěva meteorologické stanice ve Vikýřovicích s následnou besedou
 • brigáda „Ukliďme svět“

2) POHLED NA DŘEVO DĚTSKÝMA OČIMALogo MSMT1

MŠMT- Podpora EVVO ve školách v roce 2007

 

 

Všeobecným cílem projektu je pozitivní ovlivňování dětí již od nejútlejšího věku k harmonii s přírodou, rozvinutí jejich schopností uvažovat v souvislostech, podněcovat jejich aktivitu, tvořivost a integrovat přístupy k poznávání přírody do více vyučovacích předmětů.

 

Specifickým cílem projektu je přiblížit dětem dřevo jako krásný, příjemný a ekologický materiál prostřednictvím realizace vlastního školního projektu. Škola chápe potřebu vést žáky k takovému životnímu stylu a hodnotové orientaci, které jsou nezbytné k udržitelnosti rozvoje lidské společnosti.

 

Projekt „Pohled na dřevo očima dětí“ řeší enviromentální vzdělávací a výchovné aktivity zaměřené na děti navštěvující předškolní zařízení (MŠ) a žáky 1. stupně ZŠ. Jedná se o zpracování zkáceného kmene stromu vrby, který má škola k dispozici. Projekt žákům umožní vytvoření vlastní učební pomůcky a reálné propojení vzdělávací oblasti s praktickou zkušeností při její postupné tvorbě. Další aktivitou projektu je výsadba mladého stromku za strom zkácený. V neposlední řadě pořídí škola učební pomůcku Krabice plná vody, která navazuje na stávající učební osnovy. Žáci tak dostanou možnost utvořit si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatnit širší spektrum dovedností.

DSCI0891.JPG1

DSCI1030

 

 

 

 

3) Ptáci našeho okolí                                                                                                

 

              znakOLK

 

 

ZŠ obdržela příspěvek na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/88/4/2012 ze dne 17.4.2012 a UR/89/15/2012 ze dne 9.5.2012 ve výši 22 000 Kč na realizaci environmentálního projektu „Ptáci našeho okolí“.

 

 

Aktivity projektu:

 

Daný projekt se skládá ze dvou částí. První část tvoří aktivity pořádané příspěvkovou organizací olomouckého kraje Vilou Doris (středisko ekologické výchovy), která poskytuje ekologické poradenství a nabízí výukové ekologické programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Základní a mateřská škola se zúčastní aktivit zabezpečených touto vzdělávací institucí.

 

Druhou část projektu zabezpečí samotní pedagogičtí pracovníci Základní školy a Mateřské školy Vikýřovice, zástupci Mysliveckého sdružení Petrov Vikýřovice, o.s., Mgr.Petr Šaj, pracovník CHKO Jeseníky, student Ondřej Nezval, který vlastní meteorologickou stanici a je dobrovolným spolupracovníkem ČHMÚ a Zdeňka Klausová. Jedná se o speciální akce uspořádané ke konkrétním tématům, jejichž prostřednictvím získají žáci více informací než jim poskytují tzv. nosné předměty (prvouka, přírodověda, vlastivěda, …).

 

1)   20.4.2012 proběhne ve VILE DORIS „Den Země“. Zúčastňujeme se ho každoročně a žáci se zde učí pracovatrecyklovanými materiály, jsou zde vědomostní soutěže, představení dravců, lezecká

      stěna, ukázky starých řemesel atd.

2)  Škola se zúčastní na zahájení projektu kroužkovací akce „Vítání ptačího zpěvu“, které se uskutečníkvětnu na Malínských mezích (u Šumperka) pod vedením Mgr.Petra Šaje, pracovníka CHKO

     Jeseníky (Popřípadě v září se zúčastníme „Ptačího festivalu“ na Třemešku u Šumperka).

3)  V červnu navštívíme meteorologickou stanici Ondřeje Nezvala, který si pro nás následně připraví besedu o vlivu počasí na ptáky v našem okolí.

4)  Škola vyhlásí pro žáky naší mateřské a základní školy a okolních škol výtvarnou soutěž na téma „Ptáci v našem okolí“. Žáci v průběhu hlavních    prázdnin budou pozorovat přírodu a

    namalují (starší mohou i vyfotografovat) ptáky, které viděli. Projekt bude tzv. průřezové téma k rozvoji osobnosti žáka a půjde napříč vyučovacími předměty (výtvarná výchova, praktické

    činnosti,  přírodověda, prvouka, vlastivěda,…).

     Nejlepší výtvarné práce a fotografie budou vyhodnoceny a žáci odměněni.

5)  Během každého školního roku provází žáky celoroční projekt. Byly to projekty Naše obec, Staré pověsti české, Pes-přítel člověka aletošním roce Vesmír.

     Ve školním roce 2012/2013 se připravujeme na projekt „PTÁCI“. Jednotlivá témata budou například:

 •                      Ptáci – seznámení s běžnými druhy ptáků v našem bydlišti
 •                      Možnost ochrany a péče o ptáky v zimě – čím je krmit – stavba ptačí budky
 •                      Ptáci - mistři stavitelé – vytváření hnízd ptáků
 •                      Ptáci migrující
 •                      Ptáci přezimující
 •                      Poznej hlasy ptáků – pomocí interaktivního programu
 •                      Rozmnožování a péče o potomstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sběr papíru 16.10.2019

Drakiáda 10. 10. 2019

Obědy dětem

OPD Banner 2016 480x300

Šablony ZŠ a MŠ Vikýřovice

 

Více

Sběr

Sběr baterii, nefungujících elektrospotřebičů- pomozte nám vyhrát hodnotné ceny. Sběr kaštanů, žaludů, pomerančové a citronové kůry.

Více

Dotace "EU peníze do škol"

ZŠ obdržela dotaci „EU peníze do škol“.
Výše dotace činí 548 557 Kč .
Dotace bude použita:
1)    Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
2)    Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
3)    Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol